Monday, September 23, 2013

EELK Teeneterist Trivimi Vellistele


22. septembril Kuressaare Laurentiuse kirikus aset leidnud Eesti Vabariigi igavikuteedele siirdunud riigivanematele-riigipeadele pühendatud mälestusjumalateenistusel andis peapiiskop Andres Põder Konstantin Pätsi Muuseumi esimehele Trivimi Vellistele EELK Teeneteristi III järgu ordeni.
Tunnistuse tekst on järgmine: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Teeneteristi III järk on antud Teile, Trivimi Velliste, suure panuse eest Eesti rahvusliku ja vaimuliku pärandi hoidmisel. Tallinnas 2. aprillil 2013 (allkirjad: Andres Põder, peapiiskop; Urmas Viilma, kantsler).

Autasu statuudi järgi antakse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Teeneterist (EELK Teeneterist) vaimulikule või ilmiktöötajale, kes on ustavalt ja eriti väljapaistvalt või pikaajaliselt teeninud Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut või mõnel EELK tegevusalal osutanud märkimisväärseid teeneid. EELK Teeneterist võidakse anda ka isikule, kes ei ole EELK teenistuses, kuid on osutanud EELK-le silmapaistvaid teeneid.

No comments:

Post a Comment